Our Great Balkans Trip Begins!

After several months of planning the trip and constantly thinking about it, came the day when only few hours left to hit the road again. The last shower at home, last night in own bed, the last moments with my loved ones. I feel both excitement and dread, happiness and sorrow, a desire to explore the world and the desire to remain in my safe haven. But I know that I have to leave. Even if I feel good where I am right now, the world is waiting for me. It’s time to meet.

This morning along with Nikol Kowalik we’ll find ourselves on the Polish-Czech border. Our plan is to make the great Balkan loop. On bicycles. In winter. Before us several thousand kilometers and three months of pedaling. Discovering new places and the truth about ourselves.

Po kilku miesiącach planowania wyprawy oraz odtwarzania jej przebiegu w myślach, nadszedł ten dzień gdy od wyruszenia w drogę dzieli mnie zaledwie kilka godzin. Ostatni prysznic w domu, ostatnia noc we własnym łóżku, ostatnie chwile z bliskimi mi osobami. Czuję zarówno ekscytację jak i przerażenie, szczęście i żal, chęć zwiedzania świata jak i pragnienie pozostania w swej bezpiecznej przystani. Wiem jednak, że muszę wyjechać. Jakkolwiek byłoby mi tutaj dobrze, świat na mnie czeka. Czas wyjść mu na spotkanie. 

Dziś rano wraz z Nikol Kowalik stanę na granicy polsko-czeskiej. Naszym planem jest zrobienie wielkiej bałkańskiej pętli. Na rowerach. W zimie. Przed nami kilka tysięcy kilometrów i trzy miesiące pedałowania. Odkrywanie nowych miejsc i prawdy o sobie. 

I remember when a few months ago this plan was only a thought that was born in my head. Crazy dream I wanted to accomplish one day. Still lived in Manchester, I rode my sister’s bicycle and never changed the inner tube. But something made me believe that I can manage to do it. After all, nothing is impossible. Now, I look at my beautiful bike laden with panniers and I’m proud of myself. For me this bike is the realization of my dreams, confirming that if we want something very badly, we’ll always find a way to achieve it.

Pamiętam gdy kilka miesięcy temu ten plan był jedynie myślą, która narodziła się w mojej głowie. Szalonym marzeniem, które chciałam kiedyś zrealizować. Mieszkałam jeszcze w Manchesterze, jeździłam na rowerze siostry i nigdy nie wymieniałam dętki. Coś jednak sprawiło, że uwierzyłam, iż dam radę tego dokonać. Przecież niemożliwe nie istnieje. Teraz patrzę na swój przepiękny rower obładowany sakwami i jestem z siebie dumna. Dla mnie jest on urzeczywistnieniem moich marzeń, potwierdzeniem, że jeśli czegoś bardzo pragniemy, zawsze znajdziemy drogę, aby to osiągnąć. 

7C20A764-6341-4A4E-A005-3678FCD90E57.jpg

For several months, together with Nikol, I very hard and intensively worked on the organization of this expedition. But behind every personal success stands bunch of people, without which we would not have achieved such a lot. Taking this opportunity, I wanted with all my heart to thank those who make our dream come true.

First of all, I would like to thank my most wonderful parents and sister, who constantly stood by me, supporting me at every step. My wonderful boyfriend Mikołaj for not allowing me to doubt in myself and being always somewhere next to me whenever I needed him. Extremely inspirational Mr. Andrzej, who has made my bike, giving me a tool to explore the world. Piotrek Szyld for tremendously help with bicycle, gear and transport. Kuba Biernacki for plenty of tips on long distance bike trips. Wojtek Walaszczyk for supporting us with his own experience. Nikodem Niewiejski for mental support and lots of advices.

Moreover, together with Nikol, we wanted to thank our main media patronage Radio Centrum 106.4 for keeping people updated about the expedition. Ziemia Kaliska newspaper and wkaliszu.pl for very kind articles about us. Our main sponsors, namely Pogotowie Rowerowe for supporting us with the equipment and experience, Mobile4u for technological support and Lukas Service – Autoklinikken for their invaluable financial support. Tomek Kaźmierski for the equipment and many wise words and Martombike for the enormous help to clothe us.

I could not also skip YOU, or great souls who decided to support us financially  on crowdfunding platform wspieram.to. Let me remind you that together we were able to crowdfund 113% of the target !!! You are great!

Przez kilka miesięcy wraz z Nikol bardzo ciężko i intensywnie pracowałam nad organizacją wyprawy. Jednak za każdym osobistym sukcesem stoi grono osób, bez którego nie osiągnęlibyśmy tak wiele. Korzystając z okazji, chciałam z całego serca podziękować tym, którzy sprawili, że za chwilę możemy ruszyć w świat. 

Przede wszystkim pragnę podziękować moim najcudowniejszym rodzicom oraz siostrze, którzy bezustannie trwali przy mnie, wspierając mnie na każdym kroku. Mojemu wspaniałemu chłopakowi Mikołajowi za to, że nigdy nie pozwolił mi zwątpić w siebie i był obok za każdym razem, gdy tego potrzebowałam. Niezwykle inspirującemu Panu Andrzejowi, który złożył mój rower, dając mi narzędzie do poznawania świata. Piotrkowi Szyldowi za nieopisaną pomoc rowerową, sprzętową i transportową. Kubie Biernackiemu za mnóstwo wskazówek dotyczących długodystansowych podróży rowerowych. Wojtkowi Walaszczykowi za wsparcie nas doświadczeniem. Nikodemowi Niewiejskiemu za wsparcie mentalne i porady sprzętowe. 

Ponadto, wraz z Nikol chciałyśmy bardzo podziękować naszemu głównemu patronowi medialnemu Radio Centrum 106.4 za rozpowszechnianie informacji o wyprawie. Gazecie Ziemia Kaliska oraz portalowi wkaliszu.pl za przemiłe artykuły na nasz temat. Naszym sponsorom, czyli Pogotowiu Rowerowemu za wsparcie nas sprzętem i doświadczeniem, Mobile4u za wsparcie technologiczne oraz Lukas Service – Autoklinikken za nieocenione wsparcie finansowe. Tomkowi Kaźmierskiemu za sprzęt oraz wiele mądrych słów oraz Martombike za olbrzymią pomoc w ubraniu nas. 

Nie mogłabym również pominąć WAS, czyli wspaniałych dusz, które postanowiły wesprzeć nas finansowo na platformie crowdfundingowej wspieram.to. Przypomnę, że wspólnymi siłami udało nam się uzbierać 113% celu!!! Jesteście wspaniali! 

THANK YOU SO MUCH!.png

rc-logo

pogotowie

mobile4u.jpg

lukas.jpg

 

Advertisements

5 thoughts on “Our Great Balkans Trip Begins!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s