Become a Part of the Winter Crossing of the Balkans Expedition!

 

Dear Friends,

I need your help! In early January 2017, together with wonderful Nikol Kowalik, I will start the implementation of our project – ‘Winter Crossing of the Balkans‘, which goal is a woman’s bicycle ride through the Balkans during the winter time with a focus on the exploration of natural areas. We have worked hard to save money for the realization of our dream. However, the winter season requires a much better preparation, that financially is a little beyond us. We have never organized cycling trip before, so we need to start assembling the equipment from scratch. In large part we cover the cost of the trip of our own pocket, but any help would be extremely appreciated.

Tomorrow (10.11.2016) we’ll launch our fundraising campaign. The goal is to reach £2,000, which will be an investment in the future and will allow us not only to fulfill this dream, but many other, more ambitious plans. I wholeheartedly encourage you to support our project and share it with others. Let’s show that the impossible does not exist!

Drodzy Przyjaciele,

Potrzebuję Waszej pomocy! Na początku stycznia 2017 roku, wraz ze wspaniałą Nikol Kowalik, rozpoczynam realizację naszego projektu – “Winter Crossing of the Balkans“, który zakłada kobiecy rowerowy przejazd przez Bałkany zimą z naciskiem na eksplorację terenów naturalnych. Przez wiele miesięcy zarabiałyśmy i odkładałyśmy pieniądze na realizację naszego marzenia. Jednak pora zimowa wymaga znacznie lepszego przygotowania sprzętowego, które finansowo nieco nas przerasta. Nigdy wcześniej nie organizowałyśmy rowerowych podróży, dlatego kompletowanie sprzętu musimy zacząć od zera. W dużej części pokrywamy koszty wyjazdu z własnej kieszeni, jednak każda pomoc będzie dla nas na wagę złota! 

Jutro (10.11.2016) rusza nasza kampania zbierania funduszy. Celem jest uzbieranie 2,000£, które będą inwestycją w przyszłość i pozwolą spełnić nam nie tylko to marzenie, ale i wiele następnych, coraz ambitniejszych planów. Z całego serca zachęcamy Was do wsparcia naszego projektu i udostępniania go innym. Pokażmy, że niemożliwe nie istnieje! 

about-us-2

 

Processed with VSCO with 6 presetNikol. In the current year she reached the age of 21 years. By profession – sculptor and renovator of architectural elements. However, her biggest love is not gypsum, but wood. She loves art and everything related to it. Fascinated primarily by the culture of Zakopane. Novice beekeeper (fourth generation), and great lover of combining new flavours.
After art lycée, she decided to start studying art history. But despite all the great things she had learned and people whom she met on her way, with the beginning of the second semester, she decided to resign. She felt overwhelmed by stress, high expectation, and most of all – the city. In the ideal world, she would probably lived in the mountains, where she left her heart.
The next two months of her life were spent getting to know herself again, listening to what she truly wants. 
Eventually, she made a decision to leave and show that if there’s a goal, it should be pursued. She did so every time: to buy materials for a diploma, go to the open air painting or buy a first car. Any place, which she visited and the people she met, are for her invaluable baggage of experience. She doesn’t have any regrets.

Now she looks at the world in a different way. She loves to observe and analyze everything from people’s behaviour to the structure of a tree leaf. She wants to explore the world, because there is so much to see, analyze and commit to paper.

Nikol. W bieżącym roku osiągnęła wiek 21 lat. Z zawodu-plastyk-ze specjalizacją, renowator elementów architektonicznych. Jednak miłością pała nie do gipsu lecz do drewna. Kocha sztukę i wszystko co jest z nią spokrewnione. Fascynuje ją kultura zakopiańska. Początkujący pszczelarz (czwartego pokolenia). Uwielbia tworzyć, w kuchni przede wszystkim. Łączenie smaków to dla niej magia. Po liceum plastycznym zdecydowała, że pójdzie na studia – historia sztuki. Mimo wielu arcyciekawych wiadomości jakie na nowo było jej dane odkryć oraz poznaniu wspaniałych ludzi, po rozpoczęciu drugiego semestru zdecydowała zrezygnować. Przytłoczył ją stres, wieczne oczekiwanie, a przede wszystkim miasto.  Najchętniej żyła by pewnie w górach, gdzie zostało jej serce.
Kolejne dwa miesiące życia spędziła na poznawaniu siebie na nowo oraz szukaniu czego właściwie chce od życia. Podjęła decyzję: wyjedzie by pokazać, że jeśli ma się cel, należy do niego dążyć. Postępowała tak za każdym razem, by kupić materiały na dyplom, wyjechać na plener czy kupić pierwszy samochód. Każde miejsce, które odwiedziła oraz ludzie, których poznała, są dla niej bezcennym bagażem doświadczeń. Dziś nie żałuje niczego. Teraz patrzy na świat w inny sposób. Uwielbia obserwować i analizować, od reakcji ludzi do struktury liścia na drzewie. Chce eksplorować świat, bo przecież jest tyle do zobaczenia, przeanalizowania i utrwalenia na kartkach papieru.

img_2648Aleksandra is a 19-year-old girl who, inspired by the characters of Alexander von Humboldt and Christopher Columbus, wants to go into the unknown and explore this extraordinary world. Her greatest love is climbing, and especially, multi-pitch routes and majestic peaks. In the mountains and on the road, she feels at home. In 2015, she went solo to Iceland for a hiking and hitchhiking trip, which took her one month and strengthened her belief that the exploration and challenging herself is what she most desires.

Her ambition is to become an outdoor photographer and filmmaker, adventurer, explorer, writer, and professional climber. Next year, she’s planning to cycle the route from Alaska to Argentina, exploring natural areas and looking for new climbing challenges.

Aleksandra jest 19-letnią dziewczyną, która zafascynowana postaciami Alexandra von Humboldta oraz Krzysztofa Kolumba, pragnie podążać w nieznane i eksplorować ten niezwykły świat. Jej największą miłością jest wspinaczka, a w szczególności wielowyciągowe ściany i majestatyczne szczyty. W górach i w drodze czuje się jak w domu. W 2015 roku wyruszyła w samotną miesięczną podróż na Islandię, która jedynie utwierdziła ją w przekonaniu, że eksploracja i rzucanie sobie wyzwań jest tym, czego pragnie najbardziej. 

Jej ambicją jest zostanie fotografem i filmowcem outdoorowym, poszukiwaczem przygód, eksploratorem, pisarzem i zawodowym wspinaczem. W przyszłym roku planuje przejechać rowerem trasę z Alaski do Argentyny, eksplorując naturalne tereny i szukając nowych wyzwań wspinaczkowych.

goal

 

winter-balkans-crossing
Our goal is to cycle through the Balkans during the winter time, exploring as many National Parks and mountains ranges as possible. But the real aim is the journey itself. We want to discover the places that are still unknown, push own limits and grow through the hardships of the trip. We want to prove that the impossible doesn’t exist and thus inspire others to follow their own path.

Projekt naszej wyprawy zakłada rowerowy przejazd przez Bałkany zimą z naciskiem na eksplorację terenów naturalnych (parków narodowych, łańcuchów górskich). Jednak celem jest przede wszystkim podróż sama w sobie. Pragniemy odkryć miejsca, które wciąż owiane są tajemnicą, przesuwać granice własnych możliwości i wzrastać wewnętrznie poprzez trudy wyprawy. Chcemy udowodnić, że niemożliwe nie istnieje i w ten sposób zainspirować innych do podążania własną drogą. 

 

 

 

 

 

 

crowd

facts-aboutmovember
The biggest expense of our expedition is the purchase of equipment: bikes, spare parts, specialized cycling clothing, camping, climbing, photography & film equipment. We plan to spend nights in a tent, as well as with hosts from couchsurfing or warmshowers. A large part of the money will be spent on food, because our daily caloric needs during the trip will be several times higher than than in everyday life.. Fortunately, our menu will be exclusively vegan, which will dramatically lower costs.

The rest of the spending is primarily insurance (ours and our bikes), equipment repairs and admission to national parks and tourist attractions.

Największym wydatkiem naszej wyprawy jest zakup sprzętu, na który składają się rowery, części wymienne, specjalistyczne ubrania rowerowe, sprzęt campingowy, wspinaczkowy, filmowy oraz fotograficzny. Noce planujemy spędzać w namiocie, albo u hostów z takich serwisów jak couchsurfing czy warmshowers. Duża część pieniędzy zostanie przeznaczona na jedzenie, bowiem nasze dzienne zapotrzebowanie kaloryczne podczas wyprawy będzie kilkukrotnie wyższe niż na co dzień. Na szczęście nasz jadłospis będzie wyłącznie wegański, co zdecydowanie obniży koszty. 

Reszta wydatków to przede wszystkim ubezpieczenie (nasze i rowerów), ewentualne naprawy sprzętu i wstępy do Parków Narodowych czy atrakcji turystycznych. 

witer-crossing-of-the-balkans

logo-naszej-strony-internetowej

You can follow the journey on our Fanpage: Bad Idea
We believe that together we can make it come true!

Losy podróży możecie śledzić na naszym Fanpage’u: Bad Idea
Wierzymy, że razem damy radę!

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s