Why I Decided To Travel Solo And Why You Should Do The Same

People constantly ask about the meaning and the reason of my solo travels, and I still can’t give them a clear answer. I never thought about it. I did this because I felt that it is natural and the most appropriate for me. I had a problems to imagine a long journey with another person, not to mention traveling in a group. Since I can remember, I needed much more space than others, which could be mistakenly perceived as creating a distance caused by reluctance to people. I appreciate the presence of other human beings, but I feel the best with myself. Perhaps this is due to my enormous need for freedom and independence, and maybe a lack of ability to build relationships. I’ve never been crazy about the group work and often asked teachers to create individual projects. I wanted to do everything by myself, even if it meant that I had to work several times harder. I also needed a lot of space in friendship. Paradoxically, I kept the best contact with people from whom I was hundreds of miles away, and the messages that we wrote to each other, were like very long letters, for which we had to wait at least several days.

Perhaps the lonely journeys are just part of my nature, and not everyone would be able to travel that way. However, I deeply believe, that a bit of solitude is good for everyone and is worth at least once in life to face the world alone. But why?

Ludzie bezustannie pytają o sens i powód moich samotnych podróży, a ja wciąż nie potrafię dać im jednoznacznej odpowiedzi. Nigdy się nad tym nie zastanawiałam. Robiłam to, gdyż czułam, iż jest to dla mnie naturalne i najbardziej odpowiednie. Trudno było mi wyobrazić sobie dłuższą podróż z drugą osobą, nie mówiąc już o podróżowaniu w grupie. Odkąd pamiętam, potrzebowałam znacznie więcej przestrzeni niż inni, co można było mylnie odebrać jako tworzenie dystansu wynikającego z niechęci do ludzi. Bardzo cenię sobie kontakty międzyludzkie, ale ze sobą czuję się najlepiej. Może wynika to z mojej olbrzymiej potrzeby wolności i niezależności, a może z braku umiejętności budowania relacji z ludźmi. Nigdy nie przepadałam za działaniami zespołowymi i często prosiłam nauczycieli o przydzielanie mi osobnych projektów. Wszystko chciałam robić sama, nawet jeśli oznaczałoby to, że muszę pracować za kilka osób. W przyjaźni również potrzebowałam przestrzeni. Paradoksalnie, najlepszy kontakt utrzymywałam z ludźmi, z którymi dzieliły mnie setki mil, a wiadomości, które do siebie pisaliśmy, były długimi listami na które czekało się co najmniej kilka dni.

Być może samotne podóże są po prostu częścią mojej natury i nie każdy byłby w stanie znieść je równie dobrze. Mimo wszystko głęboko wierzę w to, że odrobina samotności jest odpowiednia dla wszystkich i warto choć raz w życiu zmierzyć się ze światem w pojedynkę. Dlaczego?

FREEDOM OF CHOOSING OWN PATH
WOLNOŚĆ W WYBORZE WŁASNEJ DROGI

Imagine that you wake up in the morning next to one of the finest Icelandic waterfalls. Open your tent and become amazed by its majestic beauty. For a long moment you are unable to look away. What’s better, you do not have to. You can just be there, sinking in the vastness of this beauty and you don’t have to ask anyone for permission. I spent three days in Skógar, before I hit the road again. Where? Where I wanted to.

Wyobraź sobie, że budzisz się nad ranem przy jednym z najwspanialszych islandzkich wodospadów. Otwierasz namiot i zostajesz wręcz uderzony jego majestatycznym pięknem. Przez dłuższą chwilę zastygasz w bezruchu, nie mogąc oderwać od niego wzroku. Co lepsze, wcale nie musisz. Możesz tam po prostu być, zatapiając się w ogromie tego piękna i nikogo nie pytać o zdanie. Ja spędziłam w Skógar trzy dni, zanim wyruszyłam dalej. Gdzie? Tam, gdzie chciałam.

IMG_5285

During a solo trip you do not have to worry about the other person’s preferences for leisure, food or mode of travel. You’re doing exactly what you want and what suits you best, without any compromises and unnecessary sacrifices. You are able to spend time the way you dreamed. Isn’t it beautiful?

Podczas samotnych podróży nie musisz przejmować się upodobaniami drugiej osoby co do spędzania czasu, jedzenia czy sposobu podróżowania. Robisz dokładnie to, na co masz ochotę i co najbardziej Ci odpowiada, bez żadnych kompromisów i niepotrzebnych poświęceń. Jesteś w stanie spędzić czas tak, jak to sobie wymarzyłeś. Czyż to nie jest piękne?

IMG_1005

LESSON OF INDEPENDENCE AND SELF-DEVELOPMENT
NAUKA NIEZALEŻNOŚCI I SAMOROZWÓJ

People love to make use of somebody. When they face the task with which they can not cope, they are immediately looking for person who can do it for them. In this way, they rely on others for their happiness, and do not discover the incredible potential that lies in them. I didn’t think I would be able to use the map in such a good way, protect the tent against strong wind or find a way wandering alone in the fog. Probably I would never acquire such skills, if I had not been forced to do so. But I couldn’t say “enough”, being in the middle of nowhere and not seeing anyone all day. I had to go forward. Pitch up a tent during the biggest downpours and gales I have experienced, even if I had no feeling in my fingers. I had to cook myself a meal after the whole day of hiking, remember to drink, dry my wet clothes. There was no one who could do it for me, or even listen to my complaints.

Of course, none of us is not and will never be fully self-sufficient. Many times I accepted help from the wonderful people who appeared on my way. However, we can and should develop our independence and greater control of our life to less rely on others.

Ludzie kochają być wyręczani. Gdy stają przed zadaniem, z którym nie potrafią sobie poradzić, szukają osoby mogącej zrobić to za nich. W ten sposób uzależniają siebie i swoje szczęście od innych, a także nie odkrywają niesamowitego potencjału, który w nich drzemie. Ja nigdy nie sądziłam, że będę w stanie tak dobrze posługiwać się mapą, uchronić namiot przed wichurą czy odnaleźć drogę błądząc samotnie we mgle. Pewnie nigdy nie potrafiłabym nabyć takich zdolności, gdybym nie została do tego zmuszona. Przecież nie mogłam powiedzieć „dość”, będąc w środku niczego i nie widząc nikogo przez cały dzień. Musiałam iść dalej. Składać i rozkładać namiot w największych ulewach i wichurach, jakich doświadczyłam, nawet gdy w palcach nie miałam już czucia. I musiałam ugotować sobie posiłek, pamiętać o nawodnieniu, wysuszyć ubrania. Nie było nikogo, kto mógłby zrobić to za mnie, albo chociaż wysłuchiwać mojego narzekania.

Oczywiście nikt z nas nie jest i nigdy nie będzie w pełni samowystarczalny. Ja wielokrotnie przyjmowałam pomoc od wspaniałych ludzi, którzy pojawiali się na mojej drodze. Możemy jednak rozwijać naszą niezależność i w większym stopniu decydować o swoim życiu, aby w przyszłości nie polegać jedynie na innych.

(null) (1)

GETTING TO KNOW THE TRUTH ABOUT OURSELVES
POZNAWANIE PRAWDY O SOBIE

During the interaction with other people, we put on ourselves variety of masks. We can be good children, loving parents, caring partners or joyful friends. Each person see us a little differently, and we try to do everything to meet his expectations. While being alone with ourselves, wearing masks makes no sense, because we know what lies beneath them. It is a time of sincerity and self-acceptance. It is also a time of finding out the truth about us, the truth which previously we could not reach. Suddenly we realize with great intensity, what we want and what we are afraid of, what we yearn for, and what we would like to push into oblivion.

Podczas kontaktu z drugim człowiekiem, mimowolnie nakładamy na siebie różnorodne maski. Potrafimy być dobrymi dziećmi, kochającymi rodzicami, opiekuńczymi partnerami czy radosnymi przyjaciółmi. Każda osoba postrzega nas nieco inaczej, a my staramy się zrobić wszystko, aby spełnić jej oczekiwania. Będąc sam na sam ze sobą, nakładanie masek nie ma żadnego sensu, gdyż dobrze wiemy, co kryje się pod nimi. To czas szczerości i akceptacji siebie. To również czas dowiadywania się prawdy o sobie, prawdy do której wcześniej nie mogliśmy dotrzeć. Nagle uświadamiamy sobie z niezwykłą intensywnością, czego w życiu pragniemy, a czego się boimy, za czym tęsknimy, a co chcielibyśmy zepchnąć w zapomnienie.

MEETING NEW PEOPLE MORE EASILY
ŁATWIEJSZE NAWIĄZYWANIE KONTAKTÓW

Traveling solo doesn’t always mean loneliness, and often it’s the opposite of it. At the sight of a person traveling alone (and especially women) in people often wakes up the desire to take care of him or her, as well as curiosity, which makes it is extremely easy to start a conversation and meet someone new. When we aren’t closed in the group and don’t use the same language, we don’t create a distance. We are much more open and get the same in return.

Podróże solo nie zawsze oznaczają samotność, a często są jej przeciwieństwem. Na widok samotnie podróżującej osoby (a w szczególności kobiety), w ludziach często budzi się chęć opieki, a także zwykła ciekawość, co sprawia, że nawiązywanie kontaktów jest niezwykle łatwe. Ponadto nie zamykamy się w żadnej grupie, nie mówimy we własnym języku, nie zwiększamy dystansu. Jesteśmy znacznie bardziej otwarci i to samo dostajemy w zamian.

IMG_1341
Lovely Scottish girl, who picked me up with her amazing friend both at the beginning and at the end of my trip
11831711_879544722127857_9007095227244164759_n
Wonderful Hungarian guys – Roland and Bartis! I miss you so much!

 

OTHER MEANING OF TRAVEL
INNY WYMIAR PODRÓŻY

We think about travels with friends usually with a smile, recalling the countless funny and extraordinary situations. The experience we gather when traveling solo, are quite different. There’s less smile and more pain, fatigue and sacrifices. Our mind is full of reflections, searching for answers and posing new questions. There is no one next to, who could disperse us, and we also don’t need to think about finding topics to talk about. We can just be and fully experience the moment. This is probably the most beautiful in all of this.

Wyjazdy z przyjaciółmi zazwyczaj wspominamy z uśmiechem, przywołując niezliczoną ilość zabawnych i nietuzinkowych sytuacji. Doświadczenia, które zbieramy podczas podróży solo, są zupełnie inne. Mniej jest w nich uśmiechu, więcej trudu, zmęczenia i poświęceń. Nasz umysł oddaje się refleksjom, poszukiwaniu odpowiedzi i stawianiu nowych pytań. Nie ma obok nas nikogo, kto mógłby nas rozproszyć, nie musimy również zastanawiać się nad szukaniem tematów do rozmowy. Możemy po prostu być, w pełni oddając się przeżywaniu i doświadczaniu chwili. To jest chyba w tym wszystkim najpiękniejsze.

Advertisements

4 thoughts on “Why I Decided To Travel Solo And Why You Should Do The Same

 1. Your post is spot on! I travelled solo for the first time last September to Japan and it was amazing. I learned a lot about myself and it was just so liberating. Your photos are beautiful and Iceland looks stunning! I love the outdoors but don’t spend enough time with nature. You make me want to head out and do some exploring now lol!

  Thanks for sharing!

  Liked by 1 person

  1. Thank you for your heart-warming words Jasmine (btw you have a really beautiful name), I’m so glad that you liked my post!

   Going solo to Japan sounds crazy and exciting at the same moment! I’m so happy to hear that there are more girls who want to explore the world by themselves and be independent human beings. Wish you luck on your next trips!

   This is exactly why I write this blog – to inspire people to do more crazy and wonderful things in their lives. You definitely should go outside and meet with nature. It’s always a good idea!

   Thanks for reading!

   Much love,
   Aleksandra

   Liked by 1 person

   1. You’re welcome! And thank you so much =)

    I know I was actually scared to death before going lol I’ll be sharing a blog post hopefully soon about my solo trip experience there because it was so much more than I’d hoped for! And I feel the same!

    Thanks again for sharing and I’m looking forward to hearing about your world traveling adventures!

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s